Trajnimi dhe zhvillimi në organizata

Burimet njerëzore janë një pjesë e rëndësishme e përmbajtjes së kësaj faqeje për shkak të ndikimit të madh që ato kanë nëpër organizata dhe sidomos në kompanitë shqiptare, ku shumë pak bëhet për zhvillimin e tyre. Në vazhdim, do të shkruaj rreth trajnimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore. Edhe pse trajnimi përmendet shpesh në një … Vazhdoni leximin e Trajnimi dhe zhvillimi në organizata

Advertisements

Karakteristikat e menaxherit të shekullit të ri

A ka ndonjë ndryshim në stilin e menaxhimit me kalimin e kohës? Teorikisht stilet kanë secili emrin e tyre përgjatë evoluimit të sjelljes së menaxherëve. Që nga menaxhimi klasik, ai shkencor i Taylorit, ai burokrat i Webberit dhe deri tek menaxhimi bashkëkohor ose ai që bazohet tek marrëdhëniet njerëzore. Teorikisht të gjithë menaxherët e shekullit … Vazhdoni leximin e Karakteristikat e menaxherit të shekullit të ri

Si duhet të sillen kompanitë me menaxherët e rinj?

  Menaxherët e rinj, ose të paktën ata që e kanë me pasion këtë punë, synojnë për t’u ngjitur shumë lart në karrierën e tyre dhe për të arritur majën sa më parë. Ata janë të etur për të përfituar nga çdo mundësi që mund t’i ofrohet dhe do të mundohen shumë për të qenë të … Vazhdoni leximin e Si duhet të sillen kompanitë me menaxherët e rinj?

Pse i duhet një organizate Kodi i Etikës?

Një kod etike është një dokument thelbësor për çdo organizatë dhe sidomos bizneset, pasi çështjet e etikës mund të çojnë kompanitë drejt problemeve me konsumatorët, me organizatat partnere apo me autoritetet qeveritare. Krijimi i një kodi etike thjeshtëzon vendim-marrjen në të gjithë nivelet e organizatës duke zvogëluar ambiguitetin dhe relativitetin e pikëpamjeve individuale mbi standardet … Vazhdoni leximin e Pse i duhet një organizate Kodi i Etikës?

Reagimi i menaxherëve ndaj akuzave anonime.

Supozojmë se drejtori ekzekutiv i përgjithshëm i një organizate (CEO), ose një menaxher i lartë merr një ankesë anonime që i drejtohet një departamenti, punonjësi apo menaxheri më të ulët. Ka dy gjëra që ai mund të bëjë: Të mbledhë të gjithë departamentin e përfshirë në atë letër, të lexojë ankesën, dhe dhe të pyesë … Vazhdoni leximin e Reagimi i menaxherëve ndaj akuzave anonime.