Dy fjalë rreth faqes

Bota e Menaxhimit është një organizatë që merret me studime menaxheriale. Ajo synon t’u vijë në ndihmë bizneseve dhe menaxherëve për të rritur efiçencën e të dyja palëve dhe për të gjetur njëri-tjetrin. Një prej shërbimeve të organizatës është konsulenca e biznesit, rreth planifikimit strategjik, burimeve njerëzore, marketingut, etj. Bota e Menaxhimit publikon rregullisht shkrime bashkëkohore rreth menaxhimit në këtë blog. Ajo synon të arrijë dhe të lexohet nga individë që janë të interesuar për fushën e menaxhimit kryesisht të organizatave fitimprurëse, por jo vetëm. Këtu mund të përfshihen menaxherë biznesesh, drejtues institucionesh, studentë të degës së administrimit dhe menaxhimit të biznesit, por edhe gjithëkush që kërkon të marrë një këndvështrim të përgjithshëm dhe praktik mbi menaxhimin, ndoshta edhe për të zbatuar në jetën personale anët më pozitive të tij. Sidomos për Shqipërinë, vend ky i njohur shumë pak me praktikat menaxheriale moderne, mendoj se kjo faqe do të vijë në ndihmë.

Menaxhimi është një fushë shumë e gjerë, dhe menaxhimi i biznesit gjithashtu. Në këtë faqe do të ketë shkrime të kategorive të ndryshme, si: Menaxhimi i Marketingut, Menaxhimi i Shitjeve, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhimi i Operacioneve, etj. Përveç shkrimeve në lidhje me këto çështje, në këtë faqe do të vijnë edhe lajmet më të fundit mbi zhvillimet e menaxhimit nëpër botë, Shqipëri, dhe inovacionet e ndodhura në këtë fushë.

Këshillat praktike do të jenë gjithashtu pjesë e Botës së Menaxhimit. Do të ofrohen sugjerime konkrete se çfarë mund të bëjë dikush për të perfeksionuar mënyrën e menaxhimit të një organizate (përjashtohen organizatat kriminale), por edhe duke patur parasysh që çdo menaxher nuk mund të punojë pa pushim dhe ka nevojë për hapësirë personale. Në këtë aspekt, do të ketë shkrime edhe për menaxhimin e kohës individuale të personave shumë të zënë.

Me këtë prezantim të shkurtër, jam i bindur që nuk mund të njihet tërësisht kjo faqe. Arsyeja është që Bota e Menaxhimit është vazhdimisht në ndryshim, ashtu si edhe vetë mjedisi në të cilin bëhet biznes dhe jetohet ditët e sotme. Ndjehuni të lirë të komentoni në çdo postim, duke ndarë mendimet, eksperiencat, apo pikëpamjet tuaja për menaxhimin.

Reklama