Kontakt

Përveçse mund të kontaktoni me anë të komenteve në çdo postim, këtu mund të dërgoni mesazhe që nuk kanë lidhje me vetë postimet, por që kanë me fushën e menaxhimit. Për shembull mund të bëni pyetje, apo mund të kërkoni sqarim termash apo ngjarjesh të ndryshme.

Instagram: @bid.official

Facebook: Bota e Menaxhimit

Më poshtë gjeni adresat e emailit përmes të cilave mund të na kontaktoni:

Për info rreth blogut: info@menaxhim.com

Për bashkëpunime: bid@menaxhim.com

Për marketing: marketing@menaxhim.com

Për konsulencë: konsulence@menaxhim.com

Nëse nuk dëshironi të dërgoni email, plotësoni më poshtë emrin dhe adresën e emailit tuaj, dhe shkruani mesazhin:Do t’ju vijë një përgjigje shumë shpejt.