Ku duhet investuar për momentin në Shqipëri?

Në këtë artikull, do të jepet një vlerësim i përgjithshëm mbi format më të mira të investimit në Shqipëri, kryesisht nëpërmjet ngritjes së kompanive. Dua të sqaroj paraprakisht që Bota e Menaxhimit është e idesë që nëse drejtuesit dhe menaxherët janë të aftë, atëherë jo vetëm në Shqipëri por në çdo shtet të botës mund … Vazhdoni leximin e Ku duhet investuar për momentin në Shqipëri?

Advertisements

Kuptimi i sipërmarrjes dhe Robinson Kruzo

Koncepti i sipërmarrjes nuk është i thjeshtë për t’u kuptuar si duhet. Shpesh barazohet me termin “biznes” dhe përdoret pakujdes edhe nga ekonomistët, menaxherët apo politikanët. Për ta kuptuar si duhet sipërmarrjen, duhet të kuptojmë që ky koncept nuk lidhet domosdoshmërisht me tregun. Prandaj për ta kuptuar mund të na ndihmojë një shembull që në … Vazhdoni leximin e Kuptimi i sipërmarrjes dhe Robinson Kruzo

Strategjia me të cilën duhet konkurruar në treg!

Ndër strategjitë që një kompani duhet të krijojë dhe të ndjekë, ajo e cila kuptohet më vështirësisht është strategjia e konkurrimit. Shumë kompani dhe sidomos bizneset shqiptare e shohin strategjinë e konkurrimit vetëm si gjetje e një mënyre për të ‘hequr qafe’ konkurrentët, kryesisht duke luajtur me çmimet, uljen e kostove dhe më rrallë rritjen … Vazhdoni leximin e Strategjia me të cilën duhet konkurruar në treg!

Barrierat me të cilat përballen bizneset e reja gjatë hyrjes në treg

Përpara se një biznes i ri të mundet të konkurojë në një treg, atij i duhet fillimisht të hyjë në atë treg. Shumë tregje kanë disa pengesa që e vështirësojnë futjen e firmave të reja. Këto pengesa quhen “barrierat e hyrjes” dhe kanë disa përkufizime të ndryshme. Këto përkufizime plotësojnë njëri-tjetrin dhe është e vështirë … Vazhdoni leximin e Barrierat me të cilat përballen bizneset e reja gjatë hyrjes në treg

Menaxhimi dhe zhvillimi ekonomik – Peter Drucker

Menaxhimi krijon zhvillim social dhe ekonomik. Zhvillimi ekonomi dhe social vijnë si rezultat i menaxhimit të mirë. Mund të thuhet se nuk ka vende të zhvilluara keq. Ka vetëm vende të menaxhuara keq. 140 vjet më parë Japonia ka qenë një vend tërësisht i pazhvilluar në të gjithë matësit ekonomik. Por shumë shpejt arriti të … Vazhdoni leximin e Menaxhimi dhe zhvillimi ekonomik – Peter Drucker