FALAS

Fuqia e fjalës FALAS!

A është e mundur që një ulje e barabartë e çmimit të dy produkteve, të ndryshojë tërësisht preferencën e konsumatorit duke kaluar nga njëra zgjedhje në tjetrën? Sipas teorive tradicionale të ekonomiksit përgjigjia do të ishte JO. Por në fakt është e mundur.

3 trendet kryesore që do të ndikojnë në 2014 mbi shitjet dhe marketingun

Duke parë të gjithë zhvillimet dhe ndryshimet e shpejta teknologjike dhe sociale që po ndodhin, është koha që të rimendohet vizioni rreth planit të shitjeve dhe marketingut në biznese. Më poshtë po listojmë disa nga trendet që besojmë që duhen patur parasysh në strategjinë e biznesit tuaj në vitin 2014. Ndryshimi në sjelljen e konsumatorëve…

347915-Investstockmarcket-1331337090-204-640x480

Ku duhet investuar për momentin në Shqipëri?

Në këtë artikull, do të jepet një vlerësim i përgjithshëm mbi format më të mira të investimit në Shqipëri, kryesisht nëpërmjet ngritjes së kompanive. Dua të sqaroj paraprakisht që Bota e Menaxhimit është e idesë që nëse drejtuesit dhe menaxherët janë të aftë, atëherë jo vetëm në Shqipëri por në çdo shtet të botës mund…